Tag: instalacja

Wyłącznik różnicowoprądowy 0

Dlaczego różnicówka wybija?

Dobrze zaprojektowana instalacja elektryczna musi spełniać szereg wymagań, aby mogła sprawdzić się w budynku. Przede wszystkim musi ona być bezpieczna dla ludzi, zwierząt domowych czy pomieszczeń a także gwarantować prawidłowe działanie zgodne z przeznaczeniem....