Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej zależy od dobrego projektu, właściwej jego realizacji oraz od właściwej eksploatacji i korzystania z urządzeń elektrycznych.

Projektowanie instalacji elektrycznych.

Projekt instalacji powinien być wykonany przez doświadczonego elektryka. Powinien on być dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb, to znaczy przewidywać sposób korzystania z instalacji.

Urządzenia o dużym poborze mocy powinny mieć własne, oddzielne obwody. Z kolei sprzęty o istotnej roli jak lodówka, pralka, czy piec powinny być niezależnie podłączone do sieci, by awaria mniejszego sprzętu nie spowodowała ich wyłączenia.

Nie należy na tym samym obwodzie umieszczać oświetlenia i urządzeń o dużym poborze mocy – ich uruchamianie może powodować przygasanie światła.

Zazwyczaj na osobnych obwodach umieszcza się oświetlenie i gniazda elektryczne. Bezpieczna instalacja dopuszcza liczbę dwudziestu opraw oświetleniowych i nie więcej niż dziesięć gniazd na jednym obwodzie.

Uziemienie to podstawa.

Wykonuje się je za pomocą umieszczenia w ziemi metalowych, nieizolowanych prętów lub drutów połączonych z instalacją przy pomocy przewodów. Jest to istotne zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Można do tego celu wykorzystać także zbrojenie fundamentu pod warunkiem, że nie jest on w żaden sposób izolowany od gruntu. Po wykonaniu uziemienia, należy sprawdzić jego prawidłowość za pomocą specjalnego miernika.

Wykonanie instalacji.

Dobry projekt niewiele znaczy, gdy instalacja nie zostanie prawidłowo wykonana. By wystrzegać się błędów, należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

– przewody powinny być kładzione zawsze równolegle do krawędzi ścian, poziomo lub pionowo – nigdy na skos,
– odległość przewodów od okien, drzwi, kątów pomieszczeń powinna wynosić 10 cm,
– w pomieszczeniach narażonych na wilgoć nie należy umieszczać puszek, a gniazdka i włączniki powinny posiadać wysoką odporność przeciwbryzgową (gniazda powinny posiadać specjalne klapki ochronne),
– łączenie końcówek przewodów w puszkach powinno się odbywać za pomocą specjalnych zacisków, a nie poprzez skręcanie,
– wyłączniki różnicowoprądowe to ochrona domowników przed prądem pojawiającym się niespodziewanie na obudowie urządzenia wskutek jego awarii, szczególnie w „mokrych” pomieszczeniach – wyłączniki odetną błyskawicznie prąd i uchronią nas przed porażeniem.

Właściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Bezpieczna instalacja elektryczna to także taka, z której właściwie korzystamy. Nie należy dotykać przewodów i pracujących urządzeń wilgotną ręką, narażać ich na działanie wilgoci, podłączać do jednego gniazda zbyt wielu urządzeń. By wyeliminować ryzyko porażenia, trzeba też pamiętać o odcięciu napięcia w przypadku naprawy, konserwacji sprzętów, a nawet wymiany żarówki. Stosowanie się do wymienionych zasad spowoduje, że nie spotka nas żaden nieszczęśliwy wypadek.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *